2018–2019: Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt


Kampanjresurser

Flera praktiska verktyg och informationsmaterial producerades för att främja frågan och hjälpa företagen identifiera risker på ett enkelt sätt och hantera dem effektivt. Under kampanjens gång distribuerades material över hela Europa, och mycket av detta, däribland kampanjguiden, finns att tillgå på 25 språk. Bland de centrala produkterna finns ett interaktivt e‑verktyg för farliga ämnen, som tillhandahåller bakgrundsinformation och individuellt skräddarsydda praktiska råd om märkning, rättsliga krav och förebyggande åtgärder, samt en databas med över 1 000 verktyg för hantering av farliga ämnen.