Súbor nástrojov kampane

Odborná príprava

Vhodné pre:

všetky typy organizácií.

Výhody

 • Prostredníctvom účinnej odbornej prípravy môže publikum získať potrebné informácie a motiváciu, aby zmenilo pracovné postupy a zlepšilo bezpečnosť na pracovisku.
 • Odborná príprava je užitočným nástrojom na vzdelávanie a informovanie o konkrétnej téme v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Odborná príprava je osobitne nápomocná pri vzdelávaní šíriteľov informácií o konkrétnom aspekte vašej kampane.

Obmedzenia

 • Odborná príprava je najefektívnejšia v menších skupinách, takže nie je vhodná pre široké publikum.
 • Profesionálna odborná príprava môže byť aj drahá.

Ako ju možno využiť?

 • Organizácia môže napríklad poskytovať odbornú prípravu o tom, ako zabrániť pošmyknutiam, zakopnutiam a pádom na pracovisku.
 • Hlavným cieľom je podporiť pozitívne správanie, pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zdieľať informácie a zlepšiť pracovné postupy.
 • Odborná príprava môže obsahovať mediálny prvok, ale spravidla to nie je primárnym účelom podujatia.

Príprava kurzu odbornej prípravy

 • Dobre si premyslite tému a to, ako môžete publikum najlepšie informovať – máte k dispozícii nejaké videá alebo zdroje, ktoré vám pomôžu posilniť vaše posolstvo?
 • Niekedy možno odbornú prípravu (napríklad o politike spoločnosti) vykonávať interne.
 • V iných prípadoch si bude odborná príprava (napríklad v oblasti prvej pomoci) vyžadovať pomoc kvalifikovaného odborníka.