Súbor nástrojov kampane

Podujatia na zviditeľnenie

Vhodné pre:

všetky typy organizácií.

Čo to je?

Tento typ akcie je vhodné nechať na koniec kampane alebo ako nosný pilier vašej komunikačnej kampane. Rozsah týchto podujatí s vysokou viditeľnosťou je obrovský a môže zahŕňať:

 • ocenenia
 • festivaly
 • výstavy
 • súťaže
 • propagačné turné atď.

Tieto podujatia sa zameriavajú na vzbudenie pozornosti a zabezpečenie mediálneho pokrytia. Nezameriavajú sa na obsah. Mali by byť kreatívne.

Výhody

 • Môžete zabezpečiť vysoké mediálne pokrytie a pripomenúť im kľúčové posolstvá kampane.
 • Ak je podujatie dobre zorganizované, publikum si ho dobre zapamätá.

Obmedzenia

 • Tieto podujatia sú zvyčajne nákladné a vyžadujú čas a energiu.

Financovanie podujatia

 • Rozpočet, rozpočet, rozpočet:
  • Odhadnite, koľko vás bude toto podujatie stáť a ako sa dá zrealizovať.
  • Nezabudnite naplánovať rozpočet na všetky akcie a požiadajte poskytovateľov o presné cenové ponuky.
  • Aspoň 10 až 15 % z rozpočtu si ponechajte na nepredvídateľné náklady.

Plánovanie podujatia

 • Najprv si premyslite koncept. Rozhodnite sa, akú formu bude mať podujatie a aké sú vaše ciele.
 • Cieľom je vzbudiť pozornosť médií. Dôkladne si premyslite, či toto podujatie médiá skutočne zaujme. Odpovedzte na tieto otázky:
  • Zúčastní sa na podujatí známa osobnosť?
  • Ide o niečo, čo ešte nikto nerobil?
  • Zahŕňa interaktívny prvok?
  • Je s ňou spojená nejaká cena? A zúčastnilo sa na ňom veľa ľudí? Koná sa na konkrétnom jedinečnom mieste?
 • Ak pozývate médiá, naplno to využite. Naplánujte ich účasť:
  • Je možné uskutočniť nejaké rozhovory?
  • Máte miestnosť, kde môžete viesť rozhovory?
  • Máte materiály pre tlač a ďalšie relevantné mediálne informácie?
 • Zostavte program a zoznam účastníkov a rečníkov
 • Plánujte v dostatočnom predstihu. Príprava týchto podujatí si bude vyžadovať niekoľko mesiacov. Najlepšie je nechať si na prípravu najmenej šesť až osem mesiacov.

Praktické aspekty

 • Niektoré veci si budete musieť rezervovať veľmi skoro, napríklad:
  • miesto konania,
  • cestovné lístky pre účastníkov a rečníkov,
  • ubytovanie atď.
 • Nepodceňujte úroveň podrobností a plánovania všetkých potrebných logistických opatrení. Jeden nedotiahnutý praktický detail (napríklad chýbajúce mikrofóny) môže pokaziť inak skvelé podujatie.
 • Uistite sa, že ste naplánovali vypracovanie, výrobu a dodávku informačných materiálov:
  • Všetko by malo doraziť minimálne deň pred podujatím. Ideálne je, ak ich už máte aspoň 2 – 3 dni vopred a vždy majte plán B.
  • Zabezpečte, aby ste na poslednú chvíľu si mohli vytlačiť dôležité informačné materiály aspoň v nižšej kvalite.
 • Skontrolujte obchodné centrum v mieste konania podujatia, pokiaľ tam nejaké je.
 • Vždy majte pri sebe USB kľúč so všetkými prezentáciami a všetky dokumenty a materiály, ktoré potrebujete na konferenciu, v PDF alebo v tlačenej verzii.
 • Deň podujatím vykonajte skúšku:
  • otestujte všetko vybavenie.
  • Skontrolujte miesto konania.
  • Majte pri sebe kontaktné údaje všetkých dodávateľov. V príslušný deň majte k dispozícii zoznam s kontaktnými číslami (najlepšie číslami mobilných telefónov) všetkých kolegov, ktorí vám majú pomôcť, partnerov, dodávateľov, pozvaných médií atď.