Súbor nástrojov kampane

Podujatia zamerané na obsah

Vhodné pre:

všetky typy organizácií.

O čo ide?

Takýmito podujatiami môžu byť:

 • konferencie a semináre
 • obchodné/odborné výstavy
 • propagačné putovné výstavy
 • miestne výstavy
 • súkromné výstavy alebo uvedenia na trh.

Hlavným účelom týchto podujatí je vo všeobecnosti propagovať vašu organizáciu, alebo jeden z jej nových produktov, nástrojov alebo služieb. Ich cieľom je informovať a šíriť informácie.

Výhody

 • Vynikajúca príležitosť na šírenie kľúčových posolstiev vašej kampane alebo organizácie medzi cieľovou skupinou.
 • Publikum na týchto špecializovaných podujatiach už má vedomosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, takže cieľom týchto stretnutí je stavať na týchto vedomostiach prostredníctvom vhodných informácií a obsahu.
 • S publikom môžete komunikovať osobne a odpovedať mu na otázky priamo na mieste.
 • Možnosť získavať kontakty.

Obmedzenia

 • Organizovanie takého podujatia si zvyčajne vyžaduje veľa energie a času, ale určite to stojí za to.

Plánovanie podujatia

Plánujte dôkladne:

 • Zamyslite sa nad tým, akí ľudia sa na podujatí zúčastnia. Posúďte ich potreby, pokiaľ ide o vedomosti a informácie, a podľa toho pripravte obsah:
  • Ak napríklad organizujete seminár o najnovších právnych predpisoch, možno predpokladať určité predchádzajúce znalosti. Rekapitulácia je však vždy užitočná.
 • Budete mať priestor na propagáciu značky a informačné materiály?
 • Čo môžete ponúknuť publiku, aby si zapamätalo vaše posolstvo?
 • Premýšľajte o osobe, ktorá môže publiku hovoriť o témach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
  • môže to byť špecialista alebo hovorca z vašej organizácie.
  • Majte na pamäti, že by to mala byť osoba, ktorá dokáže vaše posolstvo doručiť jednoducho a pochopiteľným spôsobom.