Súbor nástrojov kampane

Podujatia na nadväzovanie kontaktov

Vhodné pre:

všetky typy organizácií.

Čo to je?

Na tomto druhu podujatí sa stretávajú kľúčoví šíritelia informácií o kampani, prostredníctvom ktorých sa budú šíriť posolstvá kampane. Stretnutia zamerané na vytváranie sietí sa môžu konať na začiatku kampane (ak ide napr. o úvodné stretnutie) alebo na konci kampane. Ich hlavným cieľom je vytváranie sietí a šírenie vašich posolstiev.

Výhody

 • Vynikajúca príležitosť informovať vašich partnerov o kľúčových posolstvách.
 • S publikom môžete komunikovať osobne a odpovedať mu na otázky priamo na mieste.

Obmedzenia

 • Organizovanie môže byť časovo náročné (plánovanie obsahu, pozývanie partnerov, príprava miesta konania) a nákladné.

Organizácia a štruktúra podujatia

 • Vyberte čas a miesto.
 • Nezabudnite pozvať všetkých účastníkov včas:
  • Odošlite účastníkom oznámenie o dátume konania podujatia, v ktorom ich požiadate, aby si na príslušný deň rezervovali čas.
  • Potom pošlite riadnu pozvánku.
 • Premyslite si obsah:
  • Ako chcete komunikovať so svojimi partnermi a čo im chcete oznámiť?
  • Chcete zorganizovať prednášku alebo workshop?
  • Pripravte program, ktorý odošlete spolu s pozvánkou.
 • Predstavte ciele, stratégiu a nástroje kampane.
 • Umožnite partnerom klásť otázky.