Súbor nástrojov kampane

Digitalizácia práce a vplyv na BOZP

Organizácia: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti

Štát: Slovinsko

Popis:

Elektronický seminár o digitálnej transformácii a jej dôsledkoch na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Účastníci sa dozvedia, ako zaviesť digitalizáciu v podniku, aké flexibilné formy práce sú s ňou spojené, aké riziká prináša a kedy môže pôsobiť ako ochranný faktor.

Image
110.6