Súbor nástrojov kampane

Pracovná návšteva chorvátskej televízii: Každé pracovisko musí byť bezpečné

Organizácia: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Štát: Chorvátsko

Popis:

Chorvátska štátna rozhlasová a televízna stanica pozvala zástupcov chorvátskeho ministerstva práce do diskusie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vrátane národnej kampane "STOP pracovným úrazom" a kampane EU-OSHA 2017-18 "Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie".

Image