Súbor nástrojov kampane

Viacjazyčný elektronický sprievodca riadením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti so starnúcou pracovnou silou

Organizácia: Krajina EU-OSHA

Štát:

Popis:

Elektronický sprievodca kampaňou Zdravé pracoviská na obdobie 2016 – 2017 obsahuje praktické informácie, tipy a príklady, ktoré súvisia so starnutím pracovnej sily, a možnosti, ktoré starnutie pracovnej sily prináša. Elektronický sprievodca je prispôsobený pre štyri cieľové skupiny: zamestnávatelia, pracovníci, manažéri ľudských zdrojov a odborníci v oblasti BOZP.

Image
A multilingual e-guide on managing safety and health at work for an ageing workforce