Súbor nástrojov kampane

Seminár o zdravej podporno-pohybovej sústave detí a mladých pracovníkov

Organizácia: EU-OSHA

Štát:

Popis:

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v spolupráci so sieťou ENETOSH usporiadala seminár v rámci aktivity EU-OSHA súvisiacej s prehľadom v oblasti BOZP, ktorá bola zameraná na zdravú podporno-pohybovú sústavu detí a mladých pracovníkov.

Image
Seminar on musculoskeletal health in children and young workers