Súbor nástrojov kampane

Výstavy

Na čo by sa mala zamerať pozornosť?

Pozornosť výstav by sa mala zamerať na budovanie povedomia o vašej organizácii a jej prezentáciu širšiemu publiku. Hoci obsah je dôležitý, prioritou je vaše zviditeľnenie a upozornenie publika na vašu prítomnosť na výstave, takže buďte kreatívni a pútaví.

Výhody

 • Vďaka takémuto podujatiu môžete prilákať publikum a informovať ho o kľúčových posolstvách svojej kampane.
 • Ak je udalosť dobre zorganizovaná, publikum si ju dobre zapamätá.

Obmedzenia

 • Tieto podujatia sú zvyčajne nákladné a vyžadujú čas a energiu.

Naplánujte výstavný stánok

 • Upútajte pozornosť ľudí pomocou výrazných farieb a vizuálnych prvkov.
 • Ak je to možné, pripravte si interaktívne ukážky, aby sa návštevníci v rámci vášho stánku mohli zapojiť. Môžete prehrať aj video.
 • Majte jednoduché a jasné posolstvo, ktoré sa zameriava na hlavné prvky a výhody:
  • malo by byť viditeľné z určitej vzdialenosti.
  • Podporné informácie a menej dôležité odkazy dajte menším písmom.
  • Všetky informácie obmedzte na minimum, pretože väčšina ľudí v stánku strávi iba pár minút.
 • Umiestnite stojany na materiály kampane, aby si mohli návštevníci odniesť informácie aj v tlačenej podobe:
  • skontrolujte predpokladané počty účastníkov.
  • Musíte mať dostatočné zásoby správnych materiálov.