Par tematu


Kāpēc tas ir tik svarīgi?

Neraugoties uz centieniem novērst BKAS, Eiropā tās joprojām atrodas ar darbu saistīto veselības problēmu saraksta augšgalā un bieži vien rodas kopā ar citām veselības problēmām. Tas neizbēgami pasliktina personu dzīves kvalitāti un darba spējas, kaitējot uzņēmējdarbībai un ekonomikai.

Darba kavēšana BKAS dēļ ES dalībvalstīs veido lielu daļu zaudēto darba dienu. Darbinieki, kuri cieš no BKAS, darbu kavē caurmērā ilgāku laika posmu nekā darbinieki, kuriem nav veselības problēmu.

Ar darbu saistītas BKAS ir viens no biežākajiem invaliditātes un darbanespējas iemesliem, un tās ir visbiežāk atzītā arodslimība valstīs, tostarp Francijā, Itālijā, Latvijā un Spānijā.

Trešā daļa darbinieku, kuriem ir BKAS un vēl kāda veselības problēma, uzskata, ka nespēs turpināt strādāt līdz 60 gadu vecumam.

Turklāt BKAS samazina darbinieku produktivitāti, novedot pie lielāka “prezenteisma” gadījumu (strādāšana, esot neveselam) īpatsvara to darbinieku vidū, kuriem ir BKAS, nekā to darbinieku vidū, kuriem nav veselības problēmu.

Tas atstāj būtisku ietekmi uz ekonomiku. Ar darbu saistīto BKAS radītās tiešās izmaksas ietver veselības aprūpei (slimības diagnosticēšanas un ārstēšanas un rehabilitācijas izdevumi), zālēm izmantotos resursus un darbiniekiem izmaksāto kompensāciju izmaksas. Netiešās izmaksas ietver izdevumus, kas radušies darba komandu izjukšanas, produktivitātes samazināšanās, ražošanas kavēšanās un slimo darbinieku aizstāšanas dēļ (ieskaitot jaunu darbinieku apmācību), un izmaksas, kas saistītas ar absenteismu/prezenteismu. Tiek lēsts, ka uzņēmumiem radītās netiešās izmaksas vairākkārt pārsniedz tiešās izmaksas.

Tādēļ ir svarīgi, lai darba devēji būtu informēti par šo problēmu un lai viņiem tiktu piedāvāts atbalsts un norādījumi attiecībā uz BKAS profilaksi vai pārvaldību.