Par tematu


Bīstamu vielu pārvaldības ekonomiskais pamatojums

Ir acīmredzams ekonomiskais pamatojums, lai ieguldītu darba aizsardzībā — uzņēmumiem, kas apņēmušies izveidot riska novēršanas kultūru, uzņemoties stingru vadību un nodrošinot atbilstošus resursus, tas atmaksājas ilgtermiņā.

Nepietiekama bīstamu vielu pārvaldība darbavietā ne vien pakļauj darbiniekus nevajadzīgam riskam, bet arī rada ievērojamas tiešās izmaksas uzņēmumiem un veselības aprūpes sistēmām. Piemēram, tiek lēsts, ka kancerogēnu iedarbība darbavietās Eiropā katru gadu rada izmaksās 2,4 miljardus EUR. Arī prasības par kompensācijas piešķiršanu, kas tiek saņemtas no darba ņēmējiem, kuru veselību nelabvēlīgi ietekmējusi bīstamu vielu iedarbība, var sasniegt simtiem tūkstošus euro vienai prasībai.

Ieguldot darba aizsardzībā, no šādām izmaksām var izvairīties, un uzņēmumiem arī rodas šādi ieguvumi:

  • lielāks darbinieku darba ražīgums un motivācija;
  • retāka darbinieku prombūtne un mazākas izmaksas slimības dēļ;
  • mazāka kadru mainība.

Šie ieguvumi savukārt palielina uzņēmumu konkurētspēju un panākumus — tas ir mērķis, uz ko tiecas visi uzņēmumi.