2016.–2017. gads “Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā”