Par tematu


Kā to var paveikt?

BKAS var novērst un pārvaldīt. Šīs problēmas risināšanā būtiska nozīme ir tādas integrētas pieejas izmantošanai, kura balstīta uz  Darba aizsardzības pamatdirektīvas principiem, un profilakses kultūras veicināšanai, iesaistot gan darba devējus, gan darbiniekus.

  • Darbavietas riska novērtēšana: tā ir būtiski svarīga sekmīgai profilaksei un tai būtu jāietver piemērotāko preventīvo un aizsardzības pasākumu sagatavošana, izvērtēšana un īstenošana. Riska novērtēšana ir reizi gadā jāatkārto
  • Risku novēršanai/kontrolei paredzētu preventīvu pasākumu kombinācija: tai būtu jābūt ikvienas darbavietas galvenajai prioritātei. Tā kā BKAS izraisa vairāki faktori, labākais risinājums ir kombinēta pieeja, kas ietver, piemēram, darbības, kas vērstas uz darbavietu (piemēram, ergonomika), darba organizāciju (piemēram, pārtraukumu atļaušana), psihosociālajiem faktoriem (piemēram, ļaujot darbiniekiem pašiem noteikt darba tempu) un darbiniekiem (piemēram, apmācība par ērtu darba pozu).
  • Darbinieku iesaistīšanās veicināšana: darbinieki būtu jāiesaista BKAS risku un profilakses pasākumu noteikšanā, lai palīdzētu uzņēmumiem izstrādāt visaptverošu BKAS pārvaldības politiku. EU-OSHA sarunas uzsākšanas tematus pārrunām darbavietā par BKAS var izmantot, lai atvieglotu grupu pārrunas darbavietā vai apmācības laikā.

Kampaņas “Veselīgās darbavietās strādā gudri, nevis smagi” ietvaros mēs esam izveidojuši praktisko rīku, norādījumu un labas prakses piemēru datubāzi,  lai palīdzētu veicināt darbinieku iesaistīšanos un atbalstītu darbavietu BKAS pārvaldības centienus. Citi noderīgi kampaņas materiāli un publikācijas ir pieejamas sadaļā Rīki un publikācijas.