Par tematu


Uzņēmuma ieguldījums ilgtspējīgā darba mūžā

Papildus darbinieku drošības garantēšanai un likumā noteikto prasību izpildei laba darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) pārvaldības prakse var dot būtiskas priekšrocības:

  • veselu, produktīvu un motivētu darbaspēku, kas ļauj uzņēmumiem un citām organizācijām būt konkurētspējīgām un inovatīvām;
  • iespēju organizācijā saglabāt vērtīgas prasmes un darba pieredzi, izmantojot zināšanu tālāknodošanu un lielāku skaitu talantīgu un prasmīgu darbinieku;
  • slimības atvaļinājumu un darba kavējumu samazināšanos, kas organizācijām nozīmē mazākas darbnespējas izmaksas un lielāku produktivitāti;
  • mazāku personāla mainību;
  • darba vidi, kas ļauj visu vecumu darbiniekiem sasniegt savu potenciālu;
  • lielāku labklājību darbavietā.

Darba drošības un veselības aizsardzības pārvaldība saistībā ar darbaspēka novecošanu ne tikai uzlabos atsevišķu darba ņēmēju veselību un ikdienas dzīves kvalitāti. Tādējādi var uzlaboties arī organizācijas produktivitāte un rentabilitāte