2016.–2017. gads “Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā”


Partneri

Uzziniet, kas bija šīs kampaņas oficiālie partneri un plašsaziņas līdzekļu partneri.

Kampaņas oficiālie partneri

Valsts un privātā sektora uzņēmumi un apvienības ir apvienojušas spēkus ar mums, iesaistoties drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņu norisē. Kampaņas partneri palīdz izplatīt informāciju par darba aizsardzības nozīmīgumu, organizējot dažādus pasākumus, tostarp konferences, seminārus un apmācības. Īpaši efektīva var būt tādu organizāciju iesaistīšanās, kurām ir plašs sadarbības partneru tīkls, jo tas nozīmē, ka mūsu vēstījums pa šo lielo organizāciju piegādes ķēdēm var sasniegt mazos un vidējos uzņēmumus.
Skatīt visu sarakstu

Plašsaziņas līdzekļu partneri

Mūsu plašsaziņas līdzekļu partneri darbojas kopā ar mums, lai uzlabotu informētību par kampaņas tematiem, izmantojot to rīcībā esošos dažādos kanālus, lai reklamētu mūsu kampaņu. Tie ir īpaša tādu žurnālistu un redaktoru kopa no Eiropas, valstu un reģionu plašsaziņas līdzekļiem, kas ir ieinteresēti darba aizsardzības veicināšanas jautājumos.
Skatīt visu sarakstu

Kontaktpunkti

Kontaktpunkti, kas atrodas vairāk nekā 30 valstīs, saskaņo un izplata aģentūras sniegto informāciju savās valstīs, kā arī nodrošina atgriezenisko saiti un sniedz ieteikumus. Tā kā šie kontaktpunkti parasti ir vadošās darba aizsardzības organizācijas attiecīgajās valstīs, tie ir aģentūras oficiālie pārstāvji valstu līmenī. Tie palīdz izstrādāt aģentūras informatīvos pakalpojumus un kampaņu ietvaros veiktos pasākumus. Līdztekus ES dalībvalstīm kontaktpunkti ir izveidoti arī Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstīs un ES kandidātvalstīs un potenciālajās kandidātvalstīs.
Kontaktinformācija

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) ir Eiropas Komisijas vadīts tīkls un viens no pamatinstrumentiem ES stratēģijā izaugsmes un darbavietu veicināšanai. EEN, kas apvieno gandrīz 600 uzņēmumu atbalsta organizāciju no 50 valstīm, palīdz mazajiem uzņēmumiem izmantot unikālās uzņēmējdarbības iespējas ES vienotajā tirgū.

Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņa ir svarīga aģentūras un EEN sadarbības joma, un EEN darba aizsardzības “vēstnieki” ir aktīvi iesaistījušies šīs sadarbības veicināšanā.
Kontaktinformācija