Par tematu


Kāpēc ir tik svarīgi pārvaldīt bīstamas vielas darbā?

Nepieņemami liels skaits darba ņēmēju visā Eiropā ir pakļauti bīstamu vielu iedarbībai darbā.

Bīstamas vielas izraisa ievērojamu daļu arodslimību, kam ir negatīva ietekme uz darba ņēmēju dzīves kvalitāti un spēju strādāt un kas dažos gadījumos var būt letālas. Tas apvienojumā ar bīstamo vielu izraisītajiem nelaimes gadījumiem darbā rada būtiskus zaudējumus uzņēmumiem.

Tomēr ir vērojams vispārējs izpratnes trūkums par bīstamo vielu veidu un apjomu darbā un par to radītajiem riskiem, un pēdējos gados panākumi to ietekmes uz darba ņēmējiem mazināšanā ir bijuši niecīgi vai nekādi. Kā liecina Eiropas darba apstākļu aptauja, to darba ņēmēju īpatsvars, kuri norādījuši, ka viņi tiek pakļauti ķimikāliju iedarbībai vismaz ceturtdaļu sava darba laika, kopš 2000. gada nav mainījies un ir aptuveni 17 %.

Bīstamu viela iedarbība darbavietās ir jālikvidē vai vismaz efektīvi jāpārvalda, lai nodrošinātu darba ņēmēju aizsardzību darbā un uzņēmumu un sabiedrības ekonomiskos panākumus.