Par tematu


Iedvesmas avots kampaņai

No 2013. gada līdz 2015. gadam EU-OSHA vadīja Eiropas pilotprojektu ar nosaukumu “Drošāks un veselīgāks darbs jebkurā vecumā”. Projektā pētīja esošo politiku un stratēģijas, kas paredzētas demogrāfisko pārmaiņu risināšanai, labas prakses apmaiņas uzlabošanai un turpmākas politikas izstrādāšanai novecojoša darbaspēka kontekstā. Tika sagatavoti vairāki ziņojumi par šādiem tematiem:

  • darba drošība un veselības aizsardzība (DDVA) un novecošana;
  • rehabilitācija;
  • uz darbaspēka novecošanu vērstu politiku, programmu un stratēģiju analīze;
  • projekta nobeiguma ziņojums.

Ziņojumiem var piekļūt šeit.