Par tematu


Kāda ir problēmas būtība?

Ir sagaidāms, ka līdz 2030. gadam daudzās Eiropas valstīs 30 % no darbaspēka vai pat vēl lielāku daļu no tā veidos darba ņēmēji vecumā no 55 līdz 64  gadiem. Daudzās dalībvalstīs pieaug pensionēšanās vecums, kā arī ir paredzams, ka daudziem darba ņēmējiem būs garāks darba mūžs. Tāpēc ir jācenšas izveidot drošus un veselībai nekaitīgus apstākļus visa darba mūža garumā.

Stratēģijā “Eiropa 2020” ir atzīts, ka demogrāfiskās pārmaiņas ir viena no lielākajām problēmām, ar ko saskaras Eiropa. Lai rastu tai risinājumus, Eiropas Savienības (ES) ES stratēģiskajā satvarā par drošību un veselības aizsardzību darbā no 2014. gada līdz 2020. gadam ir izklāstīti pasākumi labas prakses veicināšanai un visu darba ņēmēju darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) uzlabošanai.

Saistībā ar darbaspēka novecošanu visiem, kas nodarbojas ar DDVA pārvaldību, ir jāsaskaras ar dažādām problēmām:

  • garāka darba mūža sekas var būt ilgstošāka saskare ar riska faktoriem;
  • daudz vairāk darbiniekiem būs hroniskas veselības problēmas un īpašas vajadzības;
  • gados vecāki darba ņēmēji varētu būt neaizsargātāki pret dažiem apdraudējumiem;
  • ir jāņem vērā lielais arodslimību skaits dažās nozarēs un profesijas, kas saistītas ar smagu fizisku un/vai garīgu slodzi, roku darbu, darbu naktī vai maiņās;
  • lielāku nozīmi iegūst invaliditātes novēršana, rehabilitācija un atgriešanās darbā veicināšana;
  • sabiedrības līmenī jārisina ar vecumu saistītas diskriminācijas problēma.