Par tematu


Kāda ir problēmas būtība?

Darba ņēmēji ir pakļauti bīstamu vielu iedarbībai daudzās darba vietās Eiropā. Šāda iedarbība ir sastopama biežāk, nekā lielākajai daļai cilvēku šķiet, un faktiski tā var notikt gandrīz visās darbavietās. Tas rada būtiskas bažas par drošību un veselību.

Bīstama viela ir jebkura cieta viela, šķidrums vai gāze, kas var radīt kaitējumu darba ņēmēju drošībai vai veselībai. Iedarbība var izpausties, vielas ieelpojot, uzņemot caur ādu vai norijot.

Bīstamu vielu iedarbība darbavietā ir saistīta ar akūtām un ilgtermiņa veselības problēmām, tostarp:

  • elpošanas orgānu slimībām (piemēram, astmu, rinītu, azbestozi un silikozi);
  • iekšējo orgānu — tostarp smadzeņu un nervu sistēmas — bojājumiem;
  • ādas kairinājumu un slimībām;
  • darba izraisīta vēža paveidiem (piemēram, leikēmiju, plaušu vēzi, mezoteliomu un deguna dobuma vēzi).

Turklāt bīstamu vielu klātbūtne var pakļaut darba ņēmējus ugunsgrēka, eksplozijas, akūtas saindēšanās un nosmakšanas riskam.

EU-OSHA otrā Eiropas uzņēmumu aptauja par jauniem un nākotnes riskiem (ESENER-2) apliecina, ka bīstamas vielas ir visvairāk izplatītas konkrētās nozarēs, piemēram, lauksaimniecības, ražošanas un būvniecības nozarē.

Tomēr bīstamu vielu riskam var būt pakļauti darba ņēmēji visās nozarēs. Faktiski kopumā 38 % Eiropas uzņēmumu norāda, ka to darbavietās ir potenciāli bīstamas ķīmiskas vai bioloģiskas vielas. Tāpēc ir būtiski šādus riskus identificēt un pārvaldīt.