2018.–2019. gads “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas”


Kampaņas resursi

Tika izstrādāti vairāki praktiski rīki un informatīvi materiāli, lai popularizētu šo jautājumu un palīdzētu uzņēmumiem viegli noteikt riskus un tos efektīvi pārvaldīt. Kampaņas laikā materiāli tika izplatīti visā Eiropā, un daudzi no tiem, ieskaitot kampaņas rokasgrāmatu, ir pieejami 25 valodās. Svarīgākie izstrādātie produkti ir interaktīvs bīstamo vielu e-rīks, kas sniedz pamatinformāciju un individuāli pielāgotus praktiskus ieteikumus attiecībā uz marķēšanu, tiesību aktu prasībām un profilakses pasākumiem, un datubāze, kurā iekļauti vairāk nekā 1000 bīstamo vielu pārvaldības rīki.