2018.–2019. gads “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas”


Veselīgu darbavietu samits

Pasākumā piedalījās vadošie Eiropas eksperti un lēmumu pieņēmēji, lai apspriestu divu gadu kampaņas rezultātus, dalītos zināšanās un izpētītu turpmākās stratēģijas efektīvai profilaksei un bīstamu vielu ilgtspējīgai apsaimniekošanai darbavietās.

Paralēli darbsemināri pievērsās profilakses pasākumiem attiecībā uz kancerogēniem darba vietā, labai praksei pakalpojumu nozarē un bīstamu vielu aizstāšanai ražošanas procesos. Tika apspriesti arī visefektīvākie darba drošības un arodveselības pasākumi attiecībā uz ķīmisko vielu turpmāko izmantošanu.

Īpaša uzmanība samitā tika veltīta Veselīgu darbavietu labas prakses balvas pasniegšanas ceremonijai, sveicot desmit organizācijas, kuras tika apbalvotas un kuras atzinīgi novērtējusi neatkarīga starptautiska žūrija par proaktīvu un iesaistošu pieeju bīstamo vielu apsaimniekošanā. 

Visbeidzot, aģentūra iepazīstināja ar gaidāmo Veselīgu darbavietu 2020.–2022. gada kampaņu, kas sāksies 2020. gada oktobrī un veicinās informētību par to, cik svarīgi ir novērst ar darbu saistītu balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) risku.

Tagad ir pieejams konferences kopsavilkums, visu sesiju ieraksti, prezentācijas un fotogrāfijas.