Par tematu


Kāda ir problēma?

Miljoniem darbinieku visā Eiropā cieš no balsta un kustību aparāta slimībām (BKAS), kas saistītas ar darbu. Kā liecina sestā Eiropas darba apstākļu apsekojuma dati, trīs no katriem pieciem darbiniekiem Eiropas Savienībā sūdzas par BKAS.

Ar darbu saistītas BKAS ir ķermeņa struktūru darbības traucējumi, piemēram, muskuļu, locītavu un cīpslu darbības traucējumi, ko izraisa vai pastiprina galvenokārt darbs un tiešās darba vides ietekme. Tās var būtiski pasliktināt personas dzīves kvalitāti un darbaspējas un ir viens no biežākajiem invaliditātes, slimības atvaļinājumu un priekšlaicīgas pensionēšanās iemesliem.

Izplatītākās ar darbu saistītās BKAS sono il mal di schiena e i dolori agli arti superiori. Possono contribuire al loro sviluppo fattori fisici, organizzativi, psicosociali e individuali.

Saskaņā ar 2019. gada Eiropas uzņēmumu aptauju par jaunajiem un nākotnes riskiem visbiežāk konstatētais riska faktors ES 27 dalībvalstīs ir atkārtotas plaukstu vai roku kustības (par tām ziņoja 65 % uzņēmumu). Citi ar BKAS saistīti riski ir ilgstoša sēdēšana (61 %), kas bieži tiek uzskatīta par jaunu vai nākotnes ar BKAS saistītu risku, cilvēku vai smagu kravu celšana vai pārvietošana (52 %), ar darbam atvēlēto laiku saistīts spiediens (45 %) un nogurdinošas vai sāpīgas pozas (31 %).

Lai gan BKAS ir novēršamas, tās joprojām ir izplatītākā ar darbu saistītā veselības problēma Eiropā. Tās rada bažas ne tikai tāpēc, ka tās ietekmē atsevišķu darbinieku veselību, bet arī tāpēc, ka tās ietekmē uzņēmējdarbību un valstu ekonomiku.