2020.-2022. gads: Veselīgās darbavietās strādā gudri, nevis smagi


Veselīgu darbavietu samits

Veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas vēstījums ir šāds: “Darba aizsardzība skar ikvienu no mums. Tā ir ieguvums jums. Tā ir ieguvums jūsu uzņēmumam.” Mēs palīdzam to veicināt, bez maksas nodrošinot pieejamas praktiskas vadlīnijas un rīkus. Katrā kampaņā arī tiek piešķirtas labas prakses balvas un godalga filmai par veselībai nekaitīgu darbavietu.

Patlaban šīs kampaņas ir plašākās šāda veida kampaņas pasaulē. Kādēļ gan nepievienoties mums un neizmantot mūsu tiešsaistes darba aizsardzības kampaņu rīkkopu, lai sarīkotu savu kampaņu?

Veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas notiek jau kopš 2000. gada, bet iepriekš to nosaukums bija “Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības nedēļas”.

Visbeidzot, aģentūra iepazīstināja ar gaidāmo Veselīgu darbavietu 2020.–2022. gada kampaņu, kas sāksies 2020. gada oktobrī un veicinās informētību par to, cik svarīgi ir novērst ar darbu saistītu balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) risku.