Par tematu


Uzņēmumu iniciatīva

BKAS ietekmē darbinieka darbaspējas un tādēļ rada milzīgas izmaksas uzņēmumiem un ekonomikai:

  • Absenteisms jeb darba kavēšana BKAS dēļ ES dalībvalstīs veido lielu daļu zaudēto darba dienu. Darbinieki ar BKAS arī parasti kavē darbu caurmērā ilgāku laika posmu.
  • Prezenteisms jeb atrašanās darbā, ciešot no BKAS izraisītām sāpēm, var ietekmēt veiktspēju un produktivitāti.
  • Priekšlaicīga vai piespiedu pensionēšanās: darbiniekiem, kuri cieš no BKAS, var nākties pilnībā pārtraukt aktīvo darba dzīvi, un darbinieki ar BKAS biežāk nekā tie, kuriem nav BKAS, uzskata, ka 60 gadu vecumā viņi nevarēs veikt to pašu darbu.

Ņemot vērā ar darbu saistīto BKAS lielo izplatību, ir skaidrs, ka uzņēmumiem ir svarīgi ir veikt pasākumus, lai neļautu tām sākties vai notikt. BKAS var pārvaldīt un novērst, tādējādi samazinot ar tām saistītās izmaksas. Ja kāds arī saslimst ar BKAS, veicot vienkāršus pasākumus, piemēram, sniedzot profesionālu atbalstu un pielāgojot darba vidi, tiklīdz parādās simptomi, ievērojami samazinās iespēja, ka darbinieks ilgstoši būs spiests kavēt darbu.

Šādi profilakses un agrīnas iejaukšanās pasākumi var samazināt absenteismu, palielināt produktivitāti un radīt reālus ietaupījumus uzņēmumiem, kā arī valsts veselības aprūpes un sociālās labklājības sistēmām. Kampaņa “Veselīgās darbavietās strādā gudri, nevis smagi” to apliecina ar pierādījumiem un piemēriem, kā arī sniedz saites uz resursiem, kas uzņēmumiem var palīdzēt iekļaut BKAS novēršanu darba aizsardzības aspektu ikdienas pārvaldībā.