Par tematu


Kāpēc ir tik svarīgi veselīgi novecot, aktīvi strādājot?

Likvidējot šķēršus, kas neļauj darba mūžam būt ilgtspējīgam, ievērojamu labumu var gūt visi — gan darba ņēmēji, gan darba devēji. Īstenojot labudarba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) pārvaldību, iespējams uzlabot visu strādājošo iedzīvotāju veselību, sākot no gados jauniem, līdz pensijas vecuma darba ņēmējiem.

Viena ceturtā daļa darba ņēmēju apgalvo, ka darbs ietekmē viņu veselību un ka viņi nebūs spējīgi darīt to pašu darbu 60 gadu vecumā. Tomēr ir iespējams novērst ar DDVA saistītos riskus, izveidojot drošāku, veselīgāku un taisnīgāku darba vidi visiem.

Visbeidzot, demogrāfisko pārmaiņu radītās problēmas var nelabvēlīgi ietekmēt uzņēmumus un organizācijas, jo trūks ne tikai kvalificētu darbinieku, bet darbaspēka kopumā, kritīsies produktivitāte, kā arī pieaugs darba kavējumu skaits. Tomēr, ja darba devēji pildīs likumā paredzētās saistības un nodrošinās veselīgu darba vidi jebkura vecuma darba ņēmējiem, personāla mainība varētu samazināties, bet produktivitāte varētu uzlaboties.