Par tematu


Kas ir jāiesaista?

Ir svarīgi, lai ikviens sadarbotos nolūkā novērst BKAS darbavietā. Darba devēju, vadītāju un darbinieku sadarbība rada vienotu izpratni par šo jautājumu un veicina ilgstošus uzlabojumus.

Darba devējiem ir juridisks pienākums nodrošināt darba vietā konstatēto risku pienācīgu novērtēšanu un kontroli un ir jāatzīst vajadzība uzņemties iniciatīvu un īstenot preventīvu pieeju BKAS problēmas risināšanai. Lai nodrošinātu riska novērtējuma un profilakses efektivitāti, darba devējiem un viņu darbiniekiem vienmēr jābūt labi informētiem un apmācītiem.

Ir svarīgi mudināt darbiniekus atklāti un pēc iespējas agrāk runāt par BKAS. Ja darbinieki jūtas ērti, apspriežot savu fizisko veselību, viņi, iespējams, vairāk rūpēsies par sevi un savlaicīgi meklēs atbalsta un ārstēšanās iespējas.

Šīs kampaņas mērķis nav tikai uzlabot informētību par BKAS, kas saistītas ar darbu, un par to negatīvo ietekmi uz cilvēkiem, uzņēmumiem un sabiedrību, bet gan arī sekmēt sadarbību nolūkā nodrošināt efektīvu profilakses pasākumu veikšanu ar BKAS saistīto problēmu risināšanai.