O tématu


Proč je to tak důležité?

Navzdory snahám předcházet muskuloskeletálním poruchám zůstávají tyto poruchy na prvním místě seznamu zdravotních problémů souvisejících s prací v Evropě a často se vyskytují i v kombinaci s jinými zdravotními potížemi. To nevyhnutelně snižuje kvalitu života postižených osob a jejich schopnost pracovat, což poškozuje podniky a hospodářství.

Vysoký podíl zameškaných pracovních dnů v EU lze přičíst nepřítomnosti v práci v důsledku muskuloskeletálních poruch. Pracovníci s muskuloskeletálními poruchami též vykazují v průměru delší období nepřítomnosti v práci než pracovníci bez zdravotních problémů.

Muskuloskeletální poruchy související s prací jsou jednou z nejčastějších příčin zdravotního postižení a pracovní neschopnosti a jsou nejčastěji uznávanou nemocí z povolání ve Francii, Itálii, Lotyšsku a Španělsku.

Třetina pracovníků s muskuloskeletální poruchami a jinými zdravotními problémy je přesvědčena, že svou práci nebude schopna vykonávat až do věku 60 let.

Muskuloskeletální poruchy navíc způsobují, že postižené osoby jsou v porovnání s osobami bez zdravotních problémů v práci méně produktivní a vykazují vyšší míru prezentismu, tzn. pracují, i když se necítí dobře.

To má značný ekonomický dopad. Přímé náklady, pokud jde o muskuloskeletální poruchy související s prací, zahrnují výdaje na zdravotní péči (diagnózu a léčbu nemocí, výdaje na rehabilitaci) a léky a náklady na odškodnění pracovníků. Nepřímé náklady zahrnují náklady vyplývající z přerušení činnosti pracovních týmů, snížení produktivity, zpoždění výroby a nahrazení nemocných pracovníků (včetně školení nových zaměstnanců) a náklady spojené s nepřítomností v práci / prezentismem. Podle odhadů jsou tyto nepřímé náklady několikanásobně vyšší než přímé náklady pro podniky.

Je tudíž zásadní, aby si zaměstnavatelé byli této problematiky vědomi a aby jim byla při prevenci nebo řízení muskuloskeletálních poruch poskytována podpora a pokyny.