O tématu


Kdo by se měl zapojit?

Je nezbytné, aby se na prevenci muskuloskeletálních poruch na pracovišti podíleli všichni. Spolupráce mezi zaměstnavateli, vedoucími pracovníky a zaměstnanci vede k obecné shodě o této problematice a k trvalým zlepšením.

Zaměstnavatelé jsou ze zákona povinni zajistit, aby rizika na pracovišti byla řádně hodnocena a řízena, a je třeba, aby si uvědomili nutnost převzít vedení v preventivním přístupu k řešení muskuloskeletálních poruch. Účinné hodnocení rizik a prevence vyžadují, aby zaměstnavatelé i zaměstnanci byli dobře informováni a vyškoleni.

Je důležité vybízet zaměstnance k tomu, aby o muskuloskeletálních poruchách hovořili otevřeně a co nejdříve. Pokud zaměstnancům nevadí hovořit o svém fyzickém zdraví, s větší pravděpodobností se o sebe budou starat a vyhledají včasnou podporu a léčbu.

Cílem této kampaně není jen zvýšit povědomí o muskuloskeletálních poruchách souvisejících s prací a o jejich negativním dopadu na postižené osoby, podniky a společnost, ale i podpořit společné úsilí o zajištění toho, že budou přijímána účinná preventivní opatření k řešení muskuloskeletálních poruch.