O tématu


Ekonomické opodstatnění

Muskuloskeletální poruchy ovlivňují schopnost postižených osob pracovat, a jsou proto velkou zátěží pro podniky i hospodářství:

  • Nepřítomnost v práci: vysoký podíl zameškaných pracovních dnů lze v členských státech EU přičíst nepřítomnosti v práci v důsledku muskuloskeletálních poruch. U pracovníků s muskuloskeletálními poruchami je v průměru rovněž vyšší pravděpodobnost, že budou v práci nepřítomni delší dobu.
  • Prezentismus: pociťování bolesti při práci v důsledku muskuloskeletální poruchy pravděpodobně ovlivňuje výkon a produktivitu.
  • Předčasný nebo nucený odchod do důchodu: pracovníci, kteří trpí muskuloskeletální poruchou, se možná musí zcela vzdát práce a častěji než pracovníci bez takové poruchy jsou přesvědčeni o tom, že ve věku 60 let nebudou schopni vykonávat stejné zaměstnání.

Vzhledem k vysokému výskytu muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací se z ekonomického hlediska vyplatí investovat do prevence jejich vzniku nebo výskytu. Muskuloskeletální poruchy jsou zvladatelné a lze jim předcházet, související náklady lze tudíž snížit. Pokud se u někoho muskuloskeletální porucha i navzdory tomu vyvine, přijetí jednoduchých opatření, jako je poskytnutí odborné pomoci a přizpůsobení pracovního prostředí při výskytu prvních příznaků, významně sníží pravděpodobnost dlouhodobé nepřítomnosti v práci.

Taková preventivní a včasná opatření mohou snížit míru nepřítomnosti v práci, zvýšit produktivitu a vést ke skutečným úsporám pro podniky i pro vnitrostátní systémy zdravotní péče a sociálního zabezpečení. Kampaň „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“ poskytuje příslušné důkazy a příklady a odkazy na zdroje, které mohou podnikům pomoci začlenit problematiku muskuloskeletálních poruch do každodenního řízení BOZP.