2016–2017: Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku


Summit kampaně Zdravé pracoviště

Summit kampaně Zdravé pracoviště 2017 se konal ve dnech 21. a 22. listopadu 2017 v konferenčním centru Euscalduna ve španělském Bilbau.

Image

Na akci se sešli přední evropští odborníci a osoby s rozhodovací pravomocí, aby diskutovali o výsledcích dvouleté kampaně Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku. Na plenárním zasedání a v rámci menších souběžných bloků účastníci vzájemně sdíleli osvědčené postupy a zkoumali budoucí strategie k zajištění udržitelného pracovního života v evropských podnicích.

K tématům workshopu patřilo: „osvědčené postupy na podporu udržitelných pracovišť“, „rehabilitace a návrat do práce“, „Napo slaví 20 let – náš všestranný partner při propagaci BOZP“ a „vzájemné sdílení správné praxe v oblasti BOZP – to nejlepší z 10 let partnerství v rámci kampaní agentury EU-OSHA“.

V neposlední řadě agentura rovněž představila krátkou upoutávku na nadcházející kampaň Zdravé pracoviště na období 2018–2019, která má být zahájena v dubnu 2018 a která zvýší povědomí o významu předcházení rizikům vyplývajícím z nebezpečných látek.

Videozáznam jednotlivých bloků

Fotografie

Zpráva ze seminářů