O tématu


Proč je řízení nebezpečných látek na pracovišti tak důležité?

Nebezpečným látkám na pracovišti je po celé Evropě vystaveno nepřijatelné množství pracovníků.

Nebezpečné látky jsou příčinou značné části nemocí z povolání, které mají nepříznivý vliv na kvalitu života pracovníků a jejich schopnost pracovat, a v některých případech mohou mít smrtelné následky. Ty společně s pracovními úrazy zapříčiněnými nebezpečnými látkami znamenají pro podniky značné náklady.

Přesto obecně panuje nedostatečné povědomí o povaze a množství nebezpečných látek na pracovišti a rizicích, jež představují, a v posledních letech bylo při snižování expozice pracovníků nebezpečným látkám dosaženo jen minimálního nebo nulového pokroku. Podle průzkumu pracovních podmínek v Evropě se podíl pracovníků, kteří uvádí, že jsou vystaveni chemickým látkám nejméně po jednu čtvrtinu své pracovní doby, od roku 2000 nijak nezměnil a stále činí přibližně 17 %.

Vystavení nebezpečným látkám na pracovišti musí být eliminováno nebo přinejmenším účinně řízeno, aby byla zajištěna jak bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků, tak hospodářské úspěchy podniků a celé společnosti.