O tématu


O co se jedná?

Miliony pracovníků v celé Evropě trpí muskuloskeletálními poruchami souvisejícími s prací. Podle údajů z šestého průzkumu pracovních podmínek v Evropě si na muskuloskeletální poruchy stěžují přibližně tři z pěti pracovníků v Evropské unii.

Muskuloskeletální poruchy související s prací znamenají poškození tělesných struktur, jako jsou svaly, klouby a šlachy, které je způsobeno nebo zhoršeno zejména prací nebo vlivy bezprostředního pracovního prostředí. Mohou mít velmi neblahý vliv na kvalitu života dané osoby a její schopnost pracovat a jsou jednou z nejčastějších příčin zdravotního postižení, pracovní neschopnosti a předčasného odchodu do důchodu.

Nejčastějšími muskuloskeletálními poruchami souvisejícími s prací jsou bolesti zad a horních končetin. K jejich vzniku mohou přispívat fyzické, organizačnípsychosociální a individuální faktory.

Podle Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik v roce 2019 jsou nejčastěji zjištěným rizikovým faktorem v EU-27 opakované pohyby rukou nebo paží (uvádí je 65 % podniků). Mezi další rizika související s muskuloskeletálními poruchami patří dlouhodobé sezení (61 %, často pokládané za nové nebo vznikající riziko muskuloskeletálních poruch), zvedání nebo přemisťování osob či těžkých břemen (52 %), časový tlak (45 %) a únavné nebo bolestivé polohy (31 %).

Ačkoli lze muskuloskeletálním poruchám předcházet, zůstávají v Evropě nejčastějším zdravotním problémem souvisejícím s prací. To je důvod ke znepokojení nejen kvůli jejich dopadům na zdraví jednotlivých pracovníků, ale také kvůli jejich nepříznivému vlivu na podniky a hospodářství jednotlivých zemí.