2018–2019: Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou


Zdroje kampaně

Za účelem propagace této problematiky a pomoci podnikům snadno identifikovat rizika a účinně je řídit bylo vytvořeno několik praktických nástrojů a informačních materiálů. Během kampaně byly tyto materiály distribuovány po celé Evropě a mnoho z nich, včetně průvodce kampaní, je k dispozici ve 25 jazycích. Mezi klíčové produkty patří interaktivní elektronický nástroj pro nebezpečné látky, který poskytuje základní informace a individuálně přizpůsobené praktické rady k označování, právním požadavkům a preventivním opatřením, a databáze obsahující více než 1 000 nástrojů pro kontrolu nad nebezpečnými látkami.