O tématu


O co jde?

Očekává se, že do roku 2030 budou pracovníci ve věku 55–64 let v mnoha evropských zemích tvořit 30 či více procent pracovní síly V mnoha členských státech se zvyšuje věk odchodu do důchodu a mnoho pracovníků bude pravděpodobně muset déle pracovat. Je tedy třeba vyvinout úsilí k tomu, aby se zajistily bezpečné a zdravé pracovní podmínky během celého pracovního života.

Strategie Evropa 2020 označuje demografické změny jako jeden z hlavních problémů, s nimiž se Evropa potýká. S cílem řešit tento problém navrhuje Strategický rámec EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro období 2014–2020 opatření na podporu správné praxe a zlepšení bezpečnostních a zdravotních podmínek na pracovišti pro všechny pracovníky.

Stárnoucí pracovní síla přináší různé problémy pro všechny, kteří se podílejí na řízení BOZP:

  • Delší pracovní život může přinést delší vystavení rizikům.
  • Bude přibývat pracovníků s chronickými zdravotními problémy a specifickými potřebami.
  • Starší pracovníci mohou být citlivější na určitá bezpečnostní a zdravotní rizika.
  • Je třeba brát v úvahu vysokou míru zdravotních problémů souvisejících s prací v některých odvětvích a zaměstnáních, která zahrnují velkou fyzickou a duševní zátěž, manuální práci nebo atypickou pracovní dobu.
  • Roste význam prevence pracovní neschopnosti, rehabilitace a návratu do práce.
  • Na úrovni společnosti je třeba řešit diskriminaci na základě věku.