2016–2017: Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku