2020–22: Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž


Partneři

Podívejte se, kdo byli oficiální a mediální partneři kampaně.

Oficiální partneři kampaně

V kampaních Zdravé pracoviště s námi spojily síly společnosti a sdružení ze soukromého i veřejného sektoru. Partneři kampaně pomáhají propagovat důležitost BOZP prostřednictvím nejrůznějších činností, včetně konferencí, seminářů a školení. Obzvláště účinná může být spolupráce s velkými organizacemi, neboť to znamená, že naše sdělení mohou oslovit malé a střední podniky prostřednictvím dodavatelských řetězců těchto velkých organizací.
Zobrazit úplný seznam

Mediální partneři

Naši mediální partneři s námi spolupracují na zvyšování povědomí o tématech kampaně pomocí různých kanálů pro reklamu a propagaci kampaně, které mají k dispozici. Tvoří exkluzivní skupinu novinářů a redaktorů z evropských, celostátních a regionálních médií, kteří mají zájem o propagaci BOZP.
Zobrazit úplný seznam

Kontaktní místa

Kontaktní místa ve více než 30 zemích koordinují a šíří informace agentury ve svých zemích a poskytují zpětnou vazbu a doporučení. Obvykle jsou hlavní organizací pro BOZP ve své zemi a jsou oficiálními zástupci agentury na vnitrostátní úrovni. Přispívají k rozvoji informačních služeb agentury a jejích činností v rámci kampaní. Kontaktní místa byla zřízena nejenom v členských státech EU, ale i v zemích Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a v kandidátských a potenciálních kandidátských zemích EU.
Kontaktní údaje

Síť EEN

Síť Enterprise Europe Network (EEN) je síť spravovaná Evropskou komisí. Jedná se o klíčový nástroj strategie EU pro podporu růstu a zaměstnanosti. Sdružuje téměř 600 organizací podporujících podnikání z 50 zemí a pomáhá malým společnostem využívat jedinečné podnikatelské příležitosti na jednotném trhu EU.

Kampaň Zdravé pracoviště představuje důležitou oblast spolupráce mezi agenturou a sítí EEN. Na propagaci této spolupráce se aktivně podílejí ambasadoři sítě EEN pro BOZP.
Kontaktní údaje