O tématu


Ekonomické důvody pro řízení nebezpečných látek

Pro investice do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jasně hovoří ekonomické důvody – podniky, které se zasazují o prosazování kultury prevence prostřednictvím silného vedení a poskytováním příslušných zdrojů, sklidí v dlouhodobém horizontu ovoce svého úsilí.

Nedostatečná kontrola nebezpečných látek na pracovišti nejenže vystavuje pracovníky zbytečným rizikům, ale v jejím důsledku také vznikají jak podnikům, tak systémům zdravotní péče značné přímé náklady. Odhaduje se například, že expozice karcinogenním látkám na pracovišti stojí Evropu každoročně 2,4 miliardy EUR. Také nároky na odškodnění zaměstnanců, jejichž zdraví bylo nepříznivě ovlivněno, protože byli v práci vystaveni nebezpečným látkám, mohou dosahovat stovek tisíc eur na jeden nárok.

Díky investicím do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze těmto nákladů zamezit a podniky získají i další přínosy:

  • vyšší úroveň produktivity a motivace pracovníků,
  • snížení nepřítomnosti v práci a nákladů souvisejících s nemocemi,
  • nižší fluktuace zaměstnanců.

Firmy se tak následně stanou konkurenceschopnějšími a úspěšnějšími, což je cílem každého podniku.