2020–22: Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž


Summit kampaně Zdravé pracoviště

Poselstvím kampaní Zdravé pracoviště je – bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Pomáháme vám prosazovat toto poselství tím, že zdarma zpřístupňujeme praktické pokyny a nástroje. Součástí každé kampaně je rovněž soutěž „Správná praxe“ a filmová cena v rámci kampaně Zdravé pracoviště.

Kampaně jsou v současnosti největšími svého druhu na světě. Připojte se k nám a použijte náš on-line soubor nástrojů kampaně v oblasti BOZP k uspořádání vlastní kampaně.

Kampaně Zdravé pracoviště jsou pořádány od roku 2000, původně pod názvem „Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“.

V neposlední řadě pak agentura představila nadcházející kampaň Zdravé pracoviště na období 2020–2022, která bude zahájena v říjnu 2020 a upozorní na význam prevence rizik vzniku muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací.