O tématu


Inspirace kampaně

V letech 2013 až 2015 agentura EU-OSHA vedla pilotní evropský projekt s názvem „Bezpečnější a zdravější práce v každém věku“. Projekt zkoumal stávající politiky a strategie, které se zabývají demografickými změnami, s cílem posílit výměnu informací o správné praxi a pomáhat při přípravě budoucích politik v souvislosti se stárnoucí pracovní silou. Na základě projektu byla vypracována řada zpráv na tato témata:

  • bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a stárnutí,
  • rehabilitace,
  • analýza politik, programů a strategií zabývajících se stárnutím pracovní síly,
  • závěrečná zpráva z projektu.

Zprávy jsou k dispozici zde.