Súbor nástrojov kampane

Wikipédia

Vhodné pre:

všetky typy organizácií.

Čo to je?

Wikipédia je bezplatná internetová viacjazyčná encyklopédia. Jej 17 miliónov článkov napísali dobrovoľníci na celom svete spoločnými silami a takmer všetky jej články môže upravovať každý, kto má prístup na stránku.

Výhody

  • Pre svoju kampaň môžete bezplatne vytvoriť informačnú stránku.
  • Vaša stránka na Wikipédii by mohla zvýšiť návštevnosť webového sídla vašej kampane/organizácie.

Obmedzenia

  • Pamätajte, že k úprave spotov môže mať prístup ktokoľvek.
  • Príspevok by sa mal zameriavať skôr na informovanie ako na predaj, pretože by to čitateľa mohlo odradiť.

Ako ich možno použiť?

Údaje o svojej organizácii alebo podrobnosti o kampani môžete pridať na Wikipédiu.

Čo treba uviesť

  • Uveďte vecné poznatky o kampani, napríklad o jej príčinách a súvislostiach.
  • Záznam na Wikipédii usporiadajte do kapitol (napr. ciele kampane, faktické údaje).
  • Ak vytvoríte stránku venovanú kampani, môžete pri niektorých najdôležitejších prvkoch kampane vytvoriť krížové odkazy na ďalšie stránky Wikipédie (napr. stránky partnerov kampane).