Súbor nástrojov kampane

OSHwiki o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy

Organizácia: EU-OSHA

Štát:

Popis:

EU-OSHA vyvinula OSHwiki s cieľom umožniť výmenu poznatkov, informácií a najlepších postupov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Tento príklad uvádza poškodenia podporno-pohybovej sústavy a články o stratégiách prevencie a návratu do práce, rizikových faktoroch pre rozličné skupiny a sektory, ako aj praktické tipy a odporúčania s cieľom úspešne predísť poškodeniam podporno-pohybovej sústavy a zvládať ich.

Image
OSHwiki on musculoskeletal disorders