Súbor nástrojov kampane

Encyklopédia BOZP

Organizácia: Verlag Dashöfer

Štát: Česká republika

Popis:

Encyklopédia BOZP slúži ako nástroj na orientáciu v terminológii používanej v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v súvisiacich odboroch v Českej republike. Je užitočným nástrojom pre organizácie, odborníkov a študentov, ktorí sa zaoberajú otázkami BOZP. Encyklopédia BOZP je národná verzia OSHwiki agentúry EU-OSHA.

Image