Súbor nástrojov kampane

OSHwiki umožňuje výmenu poznatkov, informácií a najlepších postupov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Organizácia: EU-OSHA

Štát:

Popis:

EU-OSHA vyvinula OSHwiki s cieľom umožniť výmenu poznatkov, informácií a najlepších postupov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), aby tak mohla podporiť vládne, odvetvové a zamestnanecké organizácie pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku. Zámerom OSHwiki je byť spoľahlivým zdrojom informácií, ktorý je možné ľahko aktualizovať, upravovať alebo prekladať, a ktorý má dosah aj mimo komunity BOZP.

Image
OSHwiki enables the sharing of occupational safety and health (OSH) knowledge, information and best practices