Súbor nástrojov kampane

YouTube

Vhodné pre:

všetky typy organizácií.

Čo to je?

YouTube je webová stránka na zdieľanie videí, na ktorej môžu používatelia nahrávať, zdieľať a prezerať si videá. YouTube využíva technológiu Adobe Flash Video na prehrávanie širokej škály videí vytvorených používateľmi vrátane filmových a televíznych klipov a hudobných videí, ako aj amatérskeho obsahu, ako je vlogovanie a krátke originálne videá.

Výhody

  • Vďaka tejto platforme môžete mať všetky svoje videá na jednom mieste.
  • YouTube is also an interactive platform, which means the users can leave comments on your films.

Obmedzenia

  • Pozornosť používateľov služby YouTube upútajú iba kvalitné filmy.

Kedy využiť YouTube

  • YouTube je vplyvná platforma na nahrávanie videí a virálnych videí.
  • Ak máte kvalitný materiál, mali by ste zvážiť jeho umiestnenie na YouTube.

Ako ho možno použiť?

Ak máte dostatok filmov, môžete pre svoju organizáciu vytvoriť kanál na YouTube.

Vytvorte značku videa

Nezabudnite ho označiť podľa vašej firemnej identity. Použite logo a farby organizácie.

Aspekty týkajúce sa obsahu

  • Môžete použiť filmy z konferencií, podujatí, seminárov alebo klipy kampaní.
  • Zvážte vytvorenie záznamu z rozhovoru o kampani s riaditeľom spoločnosti/špecialistom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a jeho zverejnenie na YouTube.