Súbor nástrojov kampane

LinkedIn

hodné pre:

všetky typy organizácií.

Čo to je?

LinkedIn je jednou z najväčších platforiem na vytváranie obchodných sietí. Má vyše 52 miliónov aktívnych používateľov na celom svete – polovicu z nich v Spojených štátoch a približne 11 miliónov členov v Európe. Platforma ponúka možnosť nadväzovania kontaktov a umožňuje odborníkom udržiavať si zoznam kontaktov.

Výhody

 • Je to vynikajúci nástroj na udržiavanie pracovných kontaktov a propagovanie vašej organizácie.

Obmedzenia

 • Nie všetky služby a aplikácie platformy LinkedIn sú bezplatné.

Ako ju možno využiť?

 • Základné funkcie platformy LinkedIn:
  • Udržiavanie zoznamu kontaktných údajov a kontaktov (priame kontakty, druhého a tretieho stupňa).
  • Vyhľadávanie pracovných príležitostí, osôb a obchodných príležitostí.
  • Zdieľanie poznatkov a zhromažďovanie rád.
  • Zhromažďovanie informácií a údajov.
  • Socializácia.
  • Propagácia prostredníctvom účasti v diskusných skupinách platformy LinkedIn.

Vytvorenie profilu na platforme LinkedIn

 • Vytvorte stránku svojej spoločnosti – stránka spoločnosti vytvorená americkým Červeným krížom prilákala tisíce sledovateľov. Pamätajte na svoju firemnú identitu: namiesto obrázku použite logo.
 • Vytvorte skupiny. Sú užitočným nástrojom na nadväzovanie kontaktov a skvelým spôsobom na rozširovanie siete. Dbajte na to, aby ste sa pripájali iba k skupinám, ktoré súvisia s vašou organizáciou, ostatné zrejme iba odvádzajú pozornosť.

Budujte sieť kontaktov:

 • Vyhľadávajte zmysluplné odporúčania: možnosť poskytovať odporúčania je skvelou funkciou platformy LinkedIn. Toto je miesto, kde sa vaše kontakty môžu vyjadriť k vašej práci. Môžete požiadať ľudí, napr. partnerov kampane, aby poskytli komentár k vašej činnosti.
 • Povzbuďte zamestnancov, aby si vytvorili 100 % úplné profily – čím sú profily zamestnancov úplnejšie, tým je pravdepodobnejšie, že organizácia priláka všetky rozhodujúce cieľové publiká a nadviaže s nimi kontakty.
 • Na účely BOZP môžete túto platformu použiť ako nástroj na nadviazanie kontaktov so zainteresovanými stranami a profesionálnymi partnermi.