Súbor nástrojov kampane

Stránka francúzskeho Národného inštitútu pre výskum a bezpečnosť na Wikipédii

Organizácia: Institut national de recherche et de sécurité

Štát: Francúzsko

Popis:

Stránka francúzskeho Národného inštitútu pre výskum a bezpečnosť na Wikipédii, kde sa predstavuje poslanie, ciele, členovia a ďalšie informácie o organizácii.

Image
National Institute of research and security of France Wikipedia