Súbor nástrojov kampane

Facebook

Vhodné pre:

všetky typy organizácií.

Čo to je?

Facebook je sociálna platforma, ktorá podľa svojich vlastných slov „pomáha ľuďom efektívnejšie komunikovať so svojimi priateľmi, rodinou a spolupracovníkmi“. Má vyše 500 miliónov aktívnych používateľov na celom svete.

Výhody

  • Facebook je v súčasnosti jednou z najobľúbenejších platforiem a umožňuje zriadiť si profil bezplatne.
  • Predstavuje vynikajúcu príležitosť osloviť používateľov, ktorí by sa inak o témy týkajúce sa BOZP nezaujímali. Takisto umožňuje rýchle šírenie posolstva vašej kampane (pokiaľ máte veľký počet sledovateľov).

TIPY:

Môžete si vybrať z rôznych spôsobov prítomnosti na Facebooku, napr .:

  • stránka podujatia
  • stránka organizácie
  • súkromný profil
  • reklamy na Facebooku

Môžete vytvoriť stránku organizácie pre svoju inštitúciu a stránku podujatia pre udalosť, ktorá prebieha počas kampane.

Podľa najnovších pravidiel Facebooku by súkromné profily mali vytvárať iba jednotlivci.

Pamätajte na to, kto sú používatelia Facebooku. Väčšina z nich nie sú špecialisti na témy v oblasti BOZP.

Nepoužívajte teda akademický jazyk. Premyslite si, aké informácie môžete zdieľať s bežnými ľuďmi, aby ste zvýšili ich informovanosť v oblasti BOZP.

  • Používajte vizuálne materiály. Môžete nahrať plagáty alebo fotografie kampane.
  • Buďte v kontakte s používateľmi. Odpovedajte im na otázky.
  • Facebook je sieť: Využite výhody spojenia svojej stránky so stránkami ďalších organizácií.

Obmedzenia:

Na začiatku budete musieť vynaložiť viac úsilia na zhromaždenie fanúšikov, pričom je nevyhnutné udržiavať stránku aktívnu a pridávať nový materiál, aby ste týchto priaznivcov zaujali a boli s nimi v kontakte.