Súbor nástrojov kampane

Virálne spoty

Vhodné pre:

Väčšie organizácie s vyššími finančnými zdrojmi.

Čo to je?

Virálne online videá sú krátke, no veľmi výrazné videá, ktorých účelom je osloviť cieľové publikum natoľko, že si ho ľudia budú medzi sebou ďalej posúvať. Virálne videá fungujú na základe samočinného šírenia.

Výhody

 • Ak je virálne video úspešné, pomôže vám spropagovať kampaň bez priameho zásahu z vašej strany, keďže sa šíri od používateľa k používateľovi.
 • Je to takisto nástroj, ktorý si získa mladé publikum.
 • Dobré virálne video má dlhú životnosť a vaša kampaň sa ním publiku môže stále pripomínať.

Obmedzenia

 • Produkcia virálneho videa môže byť drahá a vzhľadom na to, že virálny charakter vytvárajú samotní používatelia, neexistuje záruka, že bude šírené v miere, akú očakávate.

Základné prvky

 • Virálne video má tri základné prvky. Musí byť:
  • vtipné,
  • šokujúce
  • alebo dojímavé.
 • Neuvažujte o virálnom videu ako o štandardnom videu, ktoré má oznámiť ciele vašej kampane. Nejde o vzdelávacie video.
 • Celé umenie spočíva v nájdení formy, ktorá je „virálna“ natoľko, aby si ju mohli používatelia odovzdávať, ale stále obsahuje prvky toho, čo chcete komunikovať.

Cieľová skupina

 • Musí osloviť pomerne mladé publikum. Spravidla preposielajú iba virálne videá, ktoré v nich vzbudia určité emócie.
 • Napríklad: Kampaň „objatia zadarmo“, ktorá nesúvisela s kampaňami týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bola virálnym videom, ktoré zaznamenalo obrovský úspech a pozreli si ho milióny ľudí po celom svete. http://www.freehugscampaign.org/

Ako šíriť virálne video

Existujú dva hlavné spôsoby, ako uskutočniť kampaň s virálnym videom:

 • virálne videá môžete umiestniť do relevantných blogov, agregátorov správ, na portály a komunitné sídla. Všeobecne je to bezplatné alebo sú náklady nízke.
 • môžete ich umiestniť do médií zaplatením skrytej reklamy alebo na hlavné influencerské portály, komunitné sídla alebo do informačných vestníkov. Existuje viacero hlavných influencerských sídiel, ktoré poskytujú túto službu.