Súbor nástrojov kampane

Virálne spoty

Benefits

 • Ak je virálne video úspešné, pomôže vám spropagovať kampaň bez priameho zásahu z vašej strany, keďže sa šíri od používateľa k používateľovi.
 • Je to takisto nástroj, ktorý si získa mladé publikum.
 • Dobré virálne video má dlhú životnosť a vaša kampaň sa ním publiku môže stále pripomínať.

Obmedzenia

 • Produkcia virálneho videa môže byť drahá a vzhľadom na to, že virálny charakter vytvárajú samotní používatelia, neexistuje záruka, že bude šírené v miere, akú očakávate.

Základné prvky

 • Virálne video má tri základné prvky. Musí byť:
  • vtipné,
  • šokujúce
  • alebo dojímavé.
 • Neuvažujte o virálnom videu ako o štandardnom videu, ktoré má oznámiť ciele vašej kampane. Nejde o vzdelávacie video.
 • Celé umenie spočíva v nájdení formy, ktorá je „virálna“ natoľko, aby si ju mohli používatelia odovzdávať, ale stále obsahuje prvky toho, čo chcete komunikovať.

Cieľová skupina

 • Musí osloviť pomerne mladé publikum. Spravidla preposielajú iba virálne videá, ktoré v nich vzbudia určité emócie.
 • Napríklad: Kampaň „objatia zadarmo“, ktorá nesúvisela s kampaňami týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bola virálnym videom, ktoré zaznamenalo obrovský úspech a pozreli si ho milióny ľudí po celom svete. http://www.freehugscampaign.org/

Ako šíriť virálne video

Existujú dva hlavné spôsoby, ako uskutočniť kampaň s virálnym videom:

 • virálne videá môžete umiestniť do relevantných blogov, agregátorov správ, na portály a komunitné sídla. Všeobecne je to bezplatné alebo sú náklady nízke.
 • môžete ich umiestniť do médií zaplatením skrytej reklamy alebo na hlavné influencerské portály, komunitné sídla alebo do informačných vestníkov. Existuje viacero hlavných influencerských sídiel, ktoré poskytujú túto službu.