Súbor nástrojov kampane

Instagram

Vhodné pre:

všetky typy organizácií.

Čo to je?

Instagram je platforma sociálnych médií, ktorá umožňuje používateľom nahrávať fotografie a videá a zdieľať ich s vybranými skupinami sledovateľov alebo širším publikom.

Výhody

  • Instagram je jednou z najobľúbenejších a najangažovanejších platforiem sociálnych médií na budovanie komunity.
  • Je to účinný nástroj na propagáciu aktivít a kampaní organizácií.
  • Umožňuje organizáciám spojiť sa so svojimi cieľovými skupinami vizuálne príťažlivým a pútavým spôsobom.

Na čo slúži?

• Tvorivým spôsobom prezentovať online osobnosť organizácie. • Posilniť prítomnosť v sociálnych médiách. • Zvýšiť viditeľnosť kľúčových posolstiev, vizuálnych prvkov, udalostí a činností. • Rozšírenie publika organizácie a prilákanie novej verejnosti.

Vytvorenie profilu na instagrame

Vytvorte si používateľské meno, ktoré sa ľahko spája s organizáciou, napríklad @companyname. Nahrajte svoje logo ako profilovú fotku, aby používatelia mohli ľahko rozpoznať podnikovú identitu vašej organizácie. Instagram je skvelým nástrojom, pokiaľ ide o navrhovanie iných organizácií patriacich do tej istej oblasti používateľom. Preto sa dopĺňajte a čo najviac sledujte organizácie spojené so svetom BOZP. Na instagrame je možné publikovať rôzne typy obsahu: • Príspevky, ktoré môžu obsahovať jednu fotografiu, prezentáciu najviac 10 fotografií, video alebo kombinácia fotografií a videí. Príspevky majú zostať natrvalo na profile organizácie. • Príbehy, t.j. statusy, ktoré automaticky zmiznú po 24 hodinách, ale ktoré je možné archivovať na profiloch organizácií vo forme prezentácie. • Filmové pásy (reels), sú 15 až 90-sekundové vertikálne videá, ktorých cieľom je pobaviť alebo informovať publikum.

Obmedzenia

• Účet sa má udržiavať aktívny a má sa diferencovať obsah, aby ste účinne spolupracovali so sledovateľmi a dopĺňali algoritmus. • Úspech zverejneného obsahu nie je zaručený, pretože závisí od algoritmov, úrovne zapojenia, počtu sledovateľov a účinnosti hashtagov. • - Na efektívnejšiu propagáciu obsahu môže byť potrebné zaplatiť za niektoré funkcie.

Ako z blogu vyťažiť čo najviac

• - Štýl vášho písania musí byť hovorový, jasný a stručný. • - Komunikujte s používateľmi a odpovedajte na ich otázky. • - Publikujte pútavé vizuály, aby ste upútali pozornosť používateľov a šírili kľúčové posolstvá. • - V príspevkoch používajte zmysluplné hashtagy v súlade s obsahom.